Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ ma bogatą i wielowątkową historię. Jej tradycje można wywieść od II połowy XIX wieku. Kierowali nią kolejno następujący językoznawcy: Jan Baudouin de Courtenay, Jan Rozwadowski, Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Maria Strycharska-Brzezina, Ireneusz Bobrowski.

Katedra prowadzi stacjonarne studia lingwistyczne II stopnia na specjalności językoznawstwo ogólne.