dr hab. Norbert Ostrowski

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat pisałem na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Wojciecha Smoczyńskiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, natomiast habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz znowu w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na gramatyce porównawczej języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków bałtyckich i słowiańskich, w mniejszym stopniu germańskich (gocki,  staroislandzki) i greki. Problemy, które darzę estymą, to:

-          składnia zdania złożonego w aspekcie diachronicznym i typologicznym,

-          geneza wyrazów funkcyjnych w językach ide.,

-          teoria gramatykalizacji,

-          historyczna morfologia bałto-słowiańska,

-          typologia językoznawcza.

Poza tym sternik jachtowy, choć od dawna niepraktykujący.

Publikacje

Wybrane publikacje

(ich pdf można znaleźć na www.academia.edu oraz www.researchgate.net):

 

1) Studia z historii czasownika litewskiego. Iteratiwa. Denominatiwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (Seria Językoznawstwo nr 25). (2006)

Recenzja w: Ilja Seržant, Historische Sprachforschung 121, 308-320 (2008[2010])

 

2) Litewskie dabar ‘jeszcze; teraz’. ― Prace Bałtystyczne 4, 57-70. (2009)

 

3) Nicole Nau & Norbert Ostrowski (red.) Particles and Connectives in Baltic. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“ (Acta Salensia II). (2010)

Recenzja: Götz Keydana, Acta Linguistica Lithuanica 64-65, 173-179 (2011)

Recenzja: Bert Cornillie, Baltic Linguistics 2, 195-202 (2011).

 

4) Latvian jeb ‘or’ – from conditional to disjunctive conjunction, w: Nau & Ostrowski (eds.) Particles and Connectives in Baltic, 135-150. (2010)

 

5) Nicole Nau & Norbert Ostrowski. Background and perspectives for the study of particles and connectives in Baltic languages, in: Nau & Ostrowski (red.) Particles and Connectives in Baltic, 1-37. (2010)

 

6) Pochodzenie litewskiego afiksu duratywnego teb(e)-. Folia Scandinavica Posnaniensia 12, 205-211. (2011)

 

7) On the origin of the Lithuanian tačiaũ ‘but, however, yet’. Lingua Posnaniensis 53(2), 65-71. (2011)

 

8) Lit. perkūnas ‘piorun, grzmot’ - próba weryfikacji etymologii. Pruthenia 6, 271-276. (2012)

 

9) On the postponed neuter pronoun -ja in Baltic, 242-253, in: Tatjana Civjan, Marija Zavjalova & Artūras Judžentis (eds.) Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos / Балты и славяне: пересечения духовных культур. Vilnius: Versmė. (2014)

 

10) From sentence negation to connective. Old Lithuanian nei(gi) ‘and not; nor; than; before’. Baltic Linguistics 5, 123-143. (2014)

 

11) Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim – Acta Baltico-Slavica 38, 172-181. (2014)

 

12) Once again on the postponed neuter pronoun -ti ‘this’ – Baltistica 49(2), 265-278. (2014)

 

13) The origin of the Lithuanian particle jùk, 201-215, w: Artūras Judžentis & Stephan Kessler (Hrsgg.) Contributions to Syntax and Morphology. (Proceedings of the 4th conference on Baltic Languages at the University of Greifswald). Berlin: Logos Verlag. (2015)

 

14) From focus marker to comparative suffix – the original character of the Lithuanian comparative -iaũs. Historische Sprachforschung 126, 296-308. (2015)

 

15) Lithuanian discontinuatives nebe- / jau nebe- ‘no longer’. Folia Scandinavica Posnaniensia 20, 175-179. (2016)