Prof. dr hab. Wojciech Smoczyński

Data urodzenia: 12.03.1945
Miejsce urodzenia: Głowno k. Łowicza

specjalista językoznawstwa historyczno-porównawczego w zakresie bałtystyki, slawistyki i porównawczej gramatyki indoeuropejskiej

Wykształcenie

1962-1967 studiował filologię słowiańską w Uniwersytecie Warszawskim (Zdzisław Stieber) oraz języki litewski i gocki (Tamara Buch)

1967-1970 podyplomowe studium językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim (Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Adam Heinz, Tadeusz Pobożniak)

1977 doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim

1986 habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim

2000 tytuł profesorski

2002 profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska

1969-1977 asystent, st. asystent w KJOiIE UJ

1977-1978 wykładowca

1978-1989 adiunkt

1989 docent

1988-1989 wykładowca lituanistyki na UW

1990-1994 kierownik Katedry Filologii Bałtyckiej na UW; profesor UW (przeniósł się na własną prośbę)

od 1992 ponownie zatrudniony w UJ w 1992 jako profesor UJ

od 1996 kierownik Zakładu Indoeuropeistyki KJOiIE UJ

Staże zagraniczne

1974 Oslo (Christian S. Stang)

1983-1985 Wiedeń (Mayrhofer); stypendium Fundacji Lanckorońskich

1989-1990 Getynga (W.P. Schmid); stypendium Fundacji Humboldtów

Dorobek naukowy

Autor ok. dwustu artykułów, pięciu monografii (Studia bałto-słowiańskie IUntersuchungen zum deutschen Lehngut im AltpreuussischenHiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich, Lexikon der altpreussischen VerbenLaringalu teorija ir lietuviu kalba, a także dwu zbiorów artykułów Język litewski w perspektywie porównawczej i Studia bałto-słowiańskie II. W przygotowaniu Słownik etymologiczny języka litewskiego.

Założyciel i redaktor czasopisma "Linguistica Baltica" (dotąd 10 tomów).

Członek z wyboru: Towarzystwa Naukowe Warszawskiego (od 2005), Sodalizio Glottologico Milanese (od 1986) oraz Komisji Etymologicznej Międzynarodowego Zjazdu Slawistów (od 2000).