Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ ma bogatą i wielowątkową historię. Jej tradycje można wywieść od II połowy XIX wieku. Kierowali nią kolejno następujący językoznawcy: Jan Baudouin de Courtenay, Jan Rozwadowski, Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Maria Strycharska-Brzezina.

Obecnie kierownikiem katedry jest prof. Ireneusz Bobrowski.

Katedra prowadzi stacjonarne studia lingwistyczne II stopnia na specjalności językoznawstwo ogólne.

W bieżącym roku akademickim w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ pracuje czterech nauczycieli akademickich:

  • prof. dr hab. I. Bobrowski – prowadzi wykłady i seminaria (również doktoranckie) z zakresu językoznawstwa ogólnego (m.in. syntaktyka, teoria języka, generatywne modele języka polskiego, metodologia i filozofia lingwistyki),
  • dr hab. Rafał L. Górski – prowadzi wykłady i seminaria (również doktoranckie) z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz indoeuropejskiego (m.in. syntaktyka, metody empiryczne w językoznawstwie, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo historyczno-porównawcze),
  • dr hab. Norbert Ostrowski - prowadzi wykłady i seminaria (również doktoranckie) z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego (m.in. językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki, typologia lingwistyczna),
  • dr Marcin Jakubczyk – prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego (m.in. teoria języka, semiotyka, semantyka, syntaktyka, pragmatyka).