AKTUALNY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LINGWISTYKA

(OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19):

LINGWISTYKA, spec. językoznawstwo ogólne

 

 

 

ARCHIWALNY PLAN STUDIÓW:

LINGWISTYKA, spec. językoznawstwo ogólne

semestr I

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

forma zaliczenia***

liczba godzin

punkty ECTS

 1.  

semiotyka

wykład i konwersatorium

egz., zal.

60

6

 1.  

teoria języka

wykład i konwersatorium

egz., zal.

60

7

 1.  

syntaktyka

wykład i konwersatorium

egz., zal.

75

8

 1.  

seminarium magisterskie

seminarium

zal.

30

4

 1.  

praktyczna nauka języka

ćwiczenia

zal.

90

6

 1.  

metody empiryczne w językoznawstwie

ćwiczenia

zal.

30

6

 1.  

ochrona własności intelektualnej

e-learning

zal.

15

1

semestr II

1.

językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuro-peistyki

wykład i konwersatorium

zal.

60

4

2.

semantyka

wykład i konwersatorium

egz., zal.

75

8

3.

praktyczna nauka języka

ćwiczenia

egz.

90

6

4.

seminarium magisterskie

seminarium

zal.

30

4

semestr III

 1.  

pragmatyka języka

wykład i konwersatorium

egz., zal.

75

8

 1.  

językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuro-peistyki

wykład i konwersatorium

egz., zal.

60

10

 1.  

praktyczna nauka języka

ćwiczenia

egz.

90

6

 1.  

wykład monograficzny I (do wyboru)

wykład

egz.

30

2

 1.  

seminarium magisterskie

seminarium

zal.

30

4

semestr IV

 1.  

seminarium magisterskie

(warunkiem uzyskania 22 ECTS jest złożenie pracy magisterskiej)

seminarium

zal.

30

22

 1.  

wykład monograficzny II (do wyboru)

wykład

egz.

30

3

 1.  

językoznawstwo typologiczne

konwersatorium

egz.

30

5

 

* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne

*** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu